Mecàniques de jocs - Construcció de patrons

Són jocs en els que els jugadors col·loquen els components del joc intentant seguir un model o patró per generar punts de victòria. Aquesta mecànica és molt freqüent als jocs abstractes.

Dos exemples molt clars són Sagrada y Azul. En ambdós jocs els jugadors han de seguir els patrons establerts durant la partida.