Mecàniques de jocs - Equips

Els jocs per equips es juguen formant dos o més bàndols. Els equips no tenen perquè tenir el mateix número de membres. Tots els integrants de l’equip hauran de col·laborar per poder aconseguir la victòria i vèncer als rivals.

Código Secreto proposa un repte de deducció en el que, per equips, els jugadors han de descobrir mitjançant pistes d’una única paraula o imatge a que s’està referint el seu company.