Mecàniques de jocs - Cooperatiu

Als jocs cooperatius tots els jugadors coordinaran les seves accions per aconseguir un objectiu comú. També és un gènere en si mateix, amb detractors i admiradors a parts iguals. Els jocs cooperatius són altament interactius ja que és necessari posar-se d’acord amb els altres jugadors.

Las leyendas de Andor i totes les seves expansions són un exemple excel·lent de joc cooperatiu. Personifiquem diferents herois i amb els nostres companys haurem de superar els desafiaments que el joc ens proposa.