Mecàniques de jocs – Poders variables (Variable Powers)

La mecànica de Poders Variables (Variable Powers) és una mecànica en la qual els jugadors comencen la partida amb regles i característiques diferents depenent de la facció o personatge que controlen. Aquest tipus de jocs solen augmentar la seva rejugabilitat (replay value) ja que cada facció es juga de diferent manera, sper exemple, una facció seria millor en el comerç, una altra més enfocada a la guerra, etc.

Alguns dels jocs de tipus Wargames es basen en la mecànica de Poders Variables. El famós Here I Stand es basa en aquesta mecànica: cada facció té algunes regles específiques i una estratègia diferent per assolir la victòria.